Maria Ogloza

iaf84

 

Maria OGLOZA is geboren te Leest (Limburg) in 1949.

 

Zij was jarenlang zelfstandig winkelierster op een binnenvaartschip op de Zuid-Willemsvaart in Eisden. Nadien, tot aan haar pensionering was ze actief als bode-deurwaarder in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Brussel.

 

Op haar 35ste begon Maria een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Anderlecht waar zij 18 jaar lang, avondlesssen volgde voor tekenen, grafiek en schilderen. Ze werd opgenomen in het lexicon van Paul Piron.

 

Maria Ogloza tekent en schildert in een abstracte beeldtaal waarin vormen, vlakken en lijnen spontaan tot uiting komen. Gemengde technieken vormen de rode draad in haar fantasierijke oeuvre.

 

Haar 1ste solo-tentoonstelling viel haar te beurt in 1993, in het kunstencentrum Pro Arte Christiana te Vaalbeek bij Leuven.

 

Sindsdien stelt ze regelmatig tentoon, ondermeer in Antwerpen en Galmaarden, samen met haar partner volksschrijver-kunstenaar Pierre Claes.

 

Recent is Maria Ogloza lid geworden van het Internationaal Artistiek Forum, het is via deze vereniging dat ze als mede-geselecteerde tentoon kon stellen in CC Kasteel-Gemeentehuis van Westerlo.

 
Maria OGLOZA contact info:

tel. 02/253.55.87

e-mail: leon.pierre@telenet.be