Lidmaatschap I.A.F. Socio-Membership

OOK U KAN ER NAUWER BIJHOREN.
AANSLUITING VOOR IEDEREEN MITS EEN JAARLIJKSE BIJDRAGE
KUNSTENAAR OF STEUNEND LID = 25 Euro
__________
BUITENLAND – ETRANGER – AUSSLAND – EXTRANJERO – FOREIGN COUNTRY = 25 Euro
IBAN BE70 0688 9478 6025 / BIC GKCCBEBB
__________
te storten op bankrekening nr. BE70 0688 9478 6025 ten name van
INTERNATIONAAL ARTISTIEK FORUM
Wolverstraat 13 – 3201 AARSCHOT

AAN DERGELIJK LIDMAATSCHAP ZIJN EEN AANTAL VOORDELEN VERBONDEN :
Mits LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE, voor zover U nog geen lid bent, draagt U enerzijds bij tot onze algemene administratieve kosten en anderzijds krijgt U diverse informatie over al onze sociaal-humanitaire projecten.
Tevens ontvangt U speciale uitnodigingen voor de culturele activiteiten, vernissages of officiële openingen van de I.A.F. tentoonstellingen beeldende kunst in binnen- en buitenland via e-mail of post.
__________
Onze I.A.F. leden mogen personen naar hun keuze, ter kennismaking met de sfeer van onze vereniging,
meebrengen op de activiteiten en recepties. Hierdoor kunnen ook zij eventueel aansluiten als effectief lid…
Nieuwe leden zijn steeds WELKOM IN DE VERENIGING !


INTERNATIONAAL ARTISTIEK FORUM – DE SOCIALE WERELDKETEN

 

40 nationaliteiten over alle continenten en er is een gestadige groei… 2/3 ervan zijn niet-kunstenaar geïnteresseerd in onze sociaal-humanitaire en/of de artistiek-culturele activiteiten.

 

1/3 zijn, in een of andere discipline, effectief kunstenaars uit binnen- of buitenland.

 

Zij vormen samen de internationale draaischrijf in en rond de verenigingswerking. Het gros van onze leden, kunstenaars en sympathisanten, komt uit Vlaanderen, vervolgens uit Nederland, España en Deutschland. Verder in alfabetische volgorde tot hiertoe van Argentina, Armenia, Australia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Czech. Rep., Rep. Dominicana, Ecuador, Egypt, Honduras, Kosova, Kroatia-Hrvatska, Makedonija, Maroc, Mexico, Österreich, Peru, Polska, Portugal, Romania, Ruanda, Russia, Slovenija, Sri Lanka, Suid-Afrika, Suriname, Ukraïne, U.S.A.