2021

Expodata, vernissages en randactiviteit 2021/ We are please to announce the following events for 2021

  • Internationale tentoonstelling Beeldende Kunsten/ International Fine Arts Exhibition Elzenhof (eerder voorzien voor/first planned for 20/03-20/06/2021, opening 21/3/2021): NIEUWE DATA/NEW DATES: 19/03- 18/06/2022, opening 20/03/2022
    • Met volgende kunstenaars/including following artists: Yolanda Wassenhove, François Grandjean, Wil Friesen
  • Internationale tentoonstelling Beeldende Kunsten/ International Fine Arts Exhibition CC Westerlo (eerder voorzien voor/first planned for 10/6-27/6, opening 12/6): NIEUWE DATA/NEW DATES: 10/6-26/6/2022, opening 11/06/2022 om 15u/at 3pm
  • Showcase Art Vlaanderen SAV 2021, (eerder voorzien voor/first planned for 10/9-26/9, opening 11/9): NIEUWE DATA/NEW DATES: 10/9-25/9/2022, opening 10/9/2025 om 15u/at 3PM
  • Internationale tentoonstelling Beeldende Kunsten/ International Fine Art Exhibition CC Aarschot, 3/12-20/12, opening 4/12

SAV Concept Note