Lenie van den Bulk

Al op de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam (1980-1984) kreeg Lenie van den Bulk (1953) de behoefte om abstract te gaan schilderen. Abstract impressionistisch. ‘Niet zo maar iets, want ook met het abstracte wil je iets zeggen, uitdrukken, beweren.’

Voor haar bestaan ervaringen en herinneringen uit een eigen vorm, een eigen kleur, een eigen ritme. Achterop de fiets bij vader, een ontmoeting met een junk, gedachten, registratie van landschappen, stemmingen. In olieverfschilderijen, kleine objecten en collages. De ene keer gelaagd, een andere keer weer transparant. Vorm- en tegenvorm.
Lenie zet op en gaat op ontdekkingsreis. Ze probeert te ontginnen wat verborgen zit. Ze werkt in hoog tempo naar een soort trance, waarbij alles over elkaar heen rolt, waarbij de ene indruk zich vermengt met de andere, waarin ze eerder wegneemt en blootlegt dan toevoegt.
‘Ik reageer op wat er gebeurt op het doek. Ik voeg toe en haal weer weg. Soms daag ik uit, ga ik een eind mee, maar geef ik dan alsnog een andere wending.’
De contouren veranderen voortdurend. Ze pakt een doek en begint het te bewerken. Ze penseelt, vlakt, veegt, stuft, brusht en borstelt. Alles over en door elkaar. Met een gejaagdheid die lange tijd geen rust toestaat. Ze sjouwt en stuurt met verf.
‘Toeval laat ik een belangrijke rol spelen, maar ik hou wel de regie. Naarmate het doek vordert, ga ik langzamer werken en neem ik vaker afstand om te kijken naar het stadium, het voorlopig resultaat. En dan ineens begrijp ik waar het doek naartoe wil: soms door een bepaalde vorm, dan weer door een kleureffect dat tevoorschijn komt.’
Het is een zoektocht met de fascinerende gedrevenheid van een archeoloog. Ze voegt toe door weg te halen. Het is archeologisch schilderen.

Zij werkt op de grenzen van het natuurlijke en het industriële, laat zich inspireren door een breuk in het landschap, deels rationeel, deels intuïtief. En dat leidt tot onvoorzien resultaat.”

Haar werk is aangekocht door instellingen en particulieren in Nederland, Spanje en Zwitserland. Ze heeft vanaf 1984 regelmatig geëxposeerd in Nederland en enkele malen in het buitenland.

Naast haar werk als beeldend kunstenaar heeft zij sociologie gestudeerd en is gepromoveerd in 2011 met een studie naar statusbeleving en eigenwaarde bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. Zij heeft verschillende functies vervuld in de sociale sector.

lenievdbulk@hotmail.com

www.lenievandenbulk.nl