Wil Friesen

In de fotowerken van Wil Friesen (1947) vormt het landschap een belangrijk thema. Het gaat bij hem niet om de schoonheid van het landschap of de grootsheid van de natuur. In zijn fotowerken lijkt hij te zoeken naar een verbeelding van een vermoeden dat het landschap dingen verborgen houdt. Het landschap meer is dan het laat zien.

 

Wil Friesen is geen fotograaf. Hoewel zijn werken niet kunnen worden gemaakt zonder de (analoge) fotografische middelen wil hij zichzelf geen fotograaf noemen. Liever zegt hij dat hij voor het maken van zijn werken het medium fotografie gebruikt. De inmiddels bijna antieke fotografische middelen (analoge camera’s, films, fotopapier, chemicaliën) gebruikt hij op een geheel eigen manier. Tijdens het proces wordt alles toegelaten, mits het bijdraagt aan de sfeer die hij in zijn beelden wil leggen.

De door Wil Friesen gevolgde werkwijze impliceert dat alle fotowerken unicaten zijn.

Naast het fotografische werk maakt hij installaties. Soms is er nog de verbinding met fotografie maar het is geen vast vertrekpunt bij het maken van deze werken. Hij ervaart dit loslaten van het fotografisch medium als een plezierige vrijheid om op een andere manier met de kunst om te gaan. In zijn installaties gaat het meestal om herschikking van voorwerpen die in de nieuwe ordening worden losgemaakt van hun oorspronkelijke functie en zo een andere betekenis krijgen.

Wil Friesen is autodidact en exposeert in binnen- en buitenland.

www.wilfriesen.nl

info@wilfriesen.nl 

+31 6 30 39 95 05